Leo overhandigt de voorzittershamer/paal aan de nieuwe voorzitter van de OMNI, George Steenbekke