Beach Court

Volleybal Handbal Soccer Rugby

Over Beachcourt

Het court heeft een oppervlakte van 55 bij 45 meter en is voorzien van zand van een zeer fijne samenstelling (Sportkwaliteit A). Het beachcourt is vanaf medio april beschikbaar voor gebruik. Er kunnen 6 beachvolleybalvelden uitgezet worden of 3 beachhandbalvelden of 3 beachrugbyvelden.
Naast beachvolleybal, beachhandbal en beachsoccer kan er op het strand ook beachrugby, beachtennis en beachvoetvolley worden gespeeld. De velden zijn in principe voor alle strandspellen geschikt. We zien je graag op het beachcourt.

Het hele beachcourt of een gedeelte ervan kan per uur of per dagdeel worden gehuurd. Het is ook mogelijk het beachcourt af te huren voor grotere sportevenementen en -toernooien. Dit kan dan in combinatie met gebruik van het clubgebouw.

Klik op de link RESERVEREN om te kijken wanneer de velden beschikbaar zijn.
Neem om zelf een reservering te doen, contact met ons op info@omniverenigingoldenzaal.nl

Tarieven

Beachvolleybal

Huurprijzen per veld                                          

Te reserveren Veld 1 t/m Veld 6

Veldhuur per uur: € 15
Veldhuur per dagdeel: € 51

Alle velden zijn afzonderlijk te reserveren

Alle prijzen gelden inclusief gebruik van materiaal zoals doelen, (volleybal)netten, ballen, etc.

Beachhandbal, Beachsoccer etc.

Huurprijzen per veld

Te reserveren Veld A, Veld B en Veld C (telkens 3 volleybalvelden samen)

Veldhuur per uur: € 30
Veldhuur per dagdeel: € 76

Alle velden zijn afzonderlijk te reserveren

Huisregels Beachcourt

 • Het betreden van en het verblijf op het beachcourt is geheel voor eigen risico.
 • Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, fysieke of materiële schade van de gebruiker en zijn/haar eigendommen.
 • Het is verboden volgens artikel 461 Wetboek van Strafrecht het beachveld te betreden zonder toestemming van het bestuur of de beheerder van de Omnivereniging.
 • Het is verboden glaswerk of rookwaren mee te nemen op het beachcourt.
 • Toeschouwers dienen buiten de omheining te blijven.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan op het beachcourt.
 • Het zitten op en het klimmen over het hekwerk is niet toegestaan.
 • De velden dienen na gebruik aangeharkt en schoon opgeleverd te worden.
 • Het verblijf op het beachcourt mag alleen op blote voeten tenzij door een vertegenwoordiger van de Omnivereniging toestemming wordt verleend voor het dragen van (speciaal) schoeisel of anderszins.

Alle spelregels op een rij

 • Beachvolleybal wordt 2 tegen 2 gespeeld. Er zijn vormen waarbij er (recreatief) ook 3 tegen 3 wordt gespeeld.
 • Er zijn geen vaste posities voor spelers in het veld. Over het algemeen is de taakverdeling op het veld goed gescheiden. Een van de twee is de blokker en de andere is de verdediger.
 • De puntentelling gaat bij beachvolleybal tot en met de 21 met een verschil van 2 punten. Een wedstrijd bestaat altijd uit 3 gespeelde sets waarbij de laatste set tot de 15 gaat.
 • Bij beachvolleybal wordt om de 7 punten gewisseld. Dit om beide teams eenzelfde soort van omstandigheden te bieden ten opzichte van de wind of zon die tegen is.
 • Als een bal naar de overzijde wordt gespeeld mag er geen zacht/lang contact zijn.
 • Een push- of duwtechniek, waarbij sturing wordt gegeven aan de bal is dus niet toegestaan.
 • Bij het bovenhands spelen van een setup (aanvalsopzet voor smash, shot of push) hoeft er geen kort contact te zijn, maar er mag niet zijdelings worden gespeeld (enkel loodrecht op de schouderlijn)
 • Na het bovenhands spelen mag de bal geen draaiende beweging vertonen. Geen effect en niet meer dan een enkele omwenteling van de bal.
 • Een blok telt als een contact, waarna de bal dus nog maar 2 keer mag worden geraakt als hij aan dezelfde zijde van het net blijft.
 • De bal mag na een blok wel nogmaals door de oorspronkelijke blokkeerder worden gespeeld. Wel wordt dit dan als 2e contact van het team beschouwd.
Beachhandbal is een snelle, zomerse handbalvorm die wordt gespeeld op een zandondergrond. Beachhandbal is geschikt voor alle leeftijden en alle niveaus! Er wordt gespeeld met een rubberen bal, met voor iedere doelgroep een andere grootte. Hieronder staan de belangrijkste spelregels van Beachhandbal.

De spelers

Beachhandbal wordt gespeeld met 3 veldspelers en 1 doelverdediger. Een team kan bestaan uit meisjes/dames, jongens/heren of gemengd. Er mogen maximaal 4 wisselspelers aan de zijkant staan.

Doelpunten

Het groot verschil met het reguliere (zaal-/veld)handbal is de puntentelling. Deze maakt het spel nog spectaculairder want bij een gewoon doelpunt scoort men 1 punt. Bij een spectaculaire doelpunt (bijvoorbeeld een ‘vliegertje’, pirouet, 6m.-worp of doelpunt van de doelverdediger) scoort men 2 punten.

De speeltijd

Een Beachhandbal-wedstrijd duurt 2 x 10 minuten, met daartussen 5 minuten rust. Elke helft heeft een winnaar nodig. In Beachhandbal spreekt men niet van een helft maar van een set. Het team dat twee sets heeft gewonnen, is de winnaar van de wedstrijd. Wanneer elk team één set heeft gewonnen staat de stand gelijk. Dan wordt er gebruik gemaakt van een SHOOT- OUT. Beide teams spelen (met 5 spelers) om-en-om individueel een ‘break-out’ tegen de doelverdediger.

Voor het beach rugby zijn dezelfde regels van toepassing als voor het bekende 15 mans rugby, behalve in de onderstaande situaties.

 • Een team bestaat uit 10 spelers, waaronder 3 reserves. De veldbezetting is dus 7 spelers.
 • Het veld moet van los zand zijn en omlijnd worden door een plastic lijn van 10 cm breed. De kleur van de lijn moet duidelijk zichtbaar zijn.
 • De afmeting van het veld is 60 bij 35 meter, de lengte is inclusief de trygebieden van beide helften (ieder 5 meter).
 • Er zullen geen palen gebruikt worden. Het trygebied zal opgedeeld worden in vakken die een verschillende puntenwaardering krijgen.
 • Er wordt gespeeld met een nr.4 rugbybal.

Naast andere regels kent het beach rugby ook aangepaste regels.

 • De kick-off van een wedstrijd. De kick-off is voor het team dat de toss wint. De kick-off vindt plaats d.m.v. een placekick.
 • De kick-off van de tweede helft door het andere team, ook d.m.v. een placekick.
 • De kick-off na een score. Deze wordt genomen door het team dat de try tegen kreeg en een speler doet dit op dezelfde manier als een penaltykick genomen wordt. Uit de handen op de voet (niet op de knie) en weer vangen waarna hij mag pass-en of aanvallen.
 • Het is niet toegestaan om te kicken voor terreinwinst. Ook is het niet mogelijk om ‘’in touch’’ te kicken, d.w.z. onder druk de bal uitschoppen (in 15-a-side vanuit de ‘22’). De straf hiervoor is een freekick (die niet gekicked mag worden).
 • Vanwege de het puntenwaarderingssysteem en het ontbreken van palen, zal er geen conversie of iets dergelijks volgen op een try.
 • De scrum. Er zal een driemansscrum worden geformeerd, waarbij de scrum-half van het team dat de bal niet in de scrum brengt, achter de off-side lijn van zijn eigen scrum moet blijven (dit i.t.t. Sevens).
 • Lineout. De lineout mag uit maximaal 2 spelers bestaan. Een derde speler gooit de bal in. De bal moet 3 meter afgelegd hebben voordat een speler de bal mag aanraken. De spelers die niet in de lineout staan moeten een afstand in acht nemen van 5 meter. Zij mogen oplopen indien een van de spelers de bal heeft aangeraakt.
 • Puntentelling. Voor een try in de buitenste gebieden krijgt een team 3 punten, voor de twee ernaast 4 punten en voor een try in het midden 5 punten. (zie veld op volgende pagina)
 • Reservespelers. Voor het wisselen van spelers wordt gebruik gemaakt van de ijshockeyregel, namelijk een team mag continu ‘doorwisselen’. Een reservespeler mag het speelveld pas betreden als speler die het veld verlaat ook daadwerkelijk het veld heeft verlaten.
 • Speeltijd. Een wedstrijd duurt in totaal 12 minuten, 6 Minuten per helft. De rust is 3 minuten lang. Enige uitzondering is de finale die 2×7 minuten zal duren. Als meer dan een minuut zuivere speeltijd verloren gaat aan een blessurebehandeling zal tijd worden bijgetrokken. In de eerste helft zal dit ten koste gaan van de rust, in de tweede helft wordt deze tijd bijgetrokken.
 • Gelijke spelen in de knock-outrondes. Als en wedstrijd in een knock-outronde eindigt in een gelijkspel zal de volgende procedure volgen: het team dat de meeste 5-punts tries heeft gescoord. Indien dit gelijk is de meeste 4-punts tries en als dit gelijk is de meeste 3-punts tries. Is dit ook gelijk geldt het volgende. Het team dat de meeste tries scoort in een 1-tegen-1 situatie. De aanvaller start op de middellijn, de verdediger op de try-lijn. Zodra de aanvaller begint mag de verdediger oplopen. Als de aanvaller met zijn lichaam en/ of met 1 knie op de grond komt, moet de poging worden gestaakt. Als dit geen winnaar oplevert, wordt de serie doorgezet op basis van ‘sudden death’. Om en om tot een team mist waar de ander scoort.

 

Beachsoccer is één van de meest groeiende beachsporten in Nederland. In 2000 werd de Nederlandse Beach Soccer Bond (NBSB) en de eredivisie Beachsoccer opgericht. Beachsoccer is een flitsende en ongecompliceerde versie van het normale veldvoetbal. Door de vele technische hoogstandjes en op intuïtie uitgevoerde acties is de sport bijzonder dynamisch en spectaculair. Het zand voegt hierbij een extra dimensie aan de sport toe. Beachsoccer staat er om bekend dat het veel individuele behendigheid en specifieke vaardigheden vraagt van de speler. Naast het individuele is het een echte teamsport, teamwork staat voorop.

 SAMENVATTING SPELREGELS BEACHSOCCER

Er wordt gespeeld op een ondergrond van zand.
De gele vlaggen buiten het speelveld markeren aan iedere zijde het strafschopgebied (rode vlaggen op de hoekschoppunt tot de gele vlaggen buiten het speelveld.
De rode vlaggen buiten het speelveld markeert de virtuele middenlijn.

Afmetingen speelveld 35-37 meter in de lengte en 26-28 meter in de breedte. Het doel 2.2 meter in de hoogte en 5.5 meter in de lengte.

De bal is een nr.5, is wat lichter en zachter dan de bal op het veld.

Aantal spelers

Bij een beachsoccerwedstrijd wordt er 5-5 gespeeld en mag er onbeperkt, bij de middenlijn, gewisseld worden. Maximaal aantal wisselspelers is zeven(7). Wisselspelers bevinden zich altijd achter de afrastering

 • De bal mag niet stuiten.
 • De bal dient direct teruggespeeld te worden naar de andere speelhelft.
 • Hoofdzakelijk wordt er 2 tegen 2 gespeeld.
 • De veldafmetingen zijn gelijk aan beachvolleybal (8 bij 16 meter).
 • Het net staat op 1.70 meter hoog (bij mannen en vrouwen).
 • Er wordt gespeeld met een beachtennisracket en een beachtennisbal. Deze bal heeft minder druk dan een gewone tennisbal (stage 2).
 • De tennistelling wordt gehanteerd, bij deuce (40-40) wordt er een beslissend punt gespeeld.
 • Bij een oneven aantal games wordt er gewisseld van speelhelft.
 • In tegenstelling tot tennis heb je één opslag.
 • Er mag zowel boven- als onderhands geserveerd worden (mannen tegen vrouwen zijn verplicht onderhands te serveren).
 • De service hoeft niet kruislings gespeeld te worden. Er mag geserveerd worden vanaf de hele breedte van de baselijn.
 • Bij een netservice wordt er door gespeeld.
 • Er dient op een klein mazig (5cm mazen of kleiner) net gespeeld te worden
 • De beachtennispaletten voor beachtennis dienen te voldoen aan de eisen van de ITF (international tennis federation).

Het spel
Het spel is gespeeld als een speler 16 punten heeft behaald. Als beide spelers 15 punten hebben, zal het spel door worden gespeeld totdat 2 punten verschil ontstaat. Een wedstrijd is gewonnen indien er 3 van de 5 sets door één speler/team zijn gewonnen, ook wel “best of 5” genoemd.

Service
Om de service te bepalen, zal er voorafgaand aan de wedstrijd geloot worden. Na 3 servicebeurten mag de tegenstander serveren. Elke service telt. Als de score gelijk is bij 15:15, wisselt de service na elk punt. Er mag vanaf het midden van het speelvlak tot aan de achterlijn worden geserveerd. Tijdens het serveren moet de shuttle vanaf heuphoogte vallen om de shuttle vervolgens te slaan. Bovenhands serveren kan zowel staand als met een sprong, en is alleen toegestaan vanaf de achterste servicelijn. Degene die achterstaat, heeft altijd de eerste service in de volgende set.

Punten
Voor de volgende onderdelen zijn punten toegekend:

 • Serveerfout.
 • Indien de Speeder de grond raakt.
 • Als de Speeder het speelveld van de tegenstander (of een van de lijnen) raakt en er niet terug gespeeld kan worden.
 • Als de Speeder buiten het speelvlak land.
 • Indien de Speeder twee keer achtereenvolgens wordt geraakt door dezelfde speler.
 • Wanneer het lichaam de shuttle raakt. Als een shuttle wordt teruggespeeld wanneer de shuttle uit is geweest telt het als geaccepteerd en gaat het spel verder.

Van speelveld veranderen

Spelers veranderen van speelvlak na elke set zodat er gelijkwaardige speelcondities ontstaan (wind en licht condities). Als er een vijfde set (tiebreak) nodig is, veranderen spelers van speelvlak als één speler 8 punten heeft behaald.

Dubbelspel
Het dubbelspel wordt gespeeld op twee speelvelden naast elkaar.

Dubbelspel service
Voor aanvang van de wedstrijd zullen de spelers loten om te bepalen wie als eerste mag serveren. De serveerder mag drie keer serveren, net zoals bij het enkelspel, en moet altijd diagonaal serveren. Het serverende team wisselt van speelvlak na elke service. De eerste service wordt altijd vanuit het rechter speelvlak gespeeld naar het linker speelveld van de tegenstander. Als een service wordt geretourneerd, kunnen alle spelers bewegen binnen de 2 speelvlakken om de Speeder terug te spelen. Als alle vier de spelers hebben geserveerd, gaat de service terug naar de speler die als eerste heeft geserveerd. Het tweetal wat achterstaat, mag altijd als eerste serveren in de volgende set.